Internationellt

Emelie Schepp är idag utgiven i ett stort antal länder och på ett stort antal språk.

Klicka på respektive land för mer information.

Märkta för livet
marquee-a-vie
Märkta för livet Estland igaveseks-margitud-vaike-320x320
Vita Spår Polen Bialytrop okladka02
Pappas pojke Holland liten
Märkta för livet Island
Nya Engelsschuld
Nya Weiser Schlaf
Märkta för livet Ungern
Märka för livet
Narcotiva Vita Spår Holland
Merket-for-livet ny Norge
memento-italy
narcotica
Memento Italien
Prio ett Polen korrbild
igaveseks-margitud
post-mortem
bialy-trop
Nya Nebelkind
Vita Spår Estland
Märkta för livet Japan ny bild
memento
Märkta för livet Frankrike ny framsida